Företaget
Diverse
Länkar

EIO

Företagarnas Riksorganisation

Admin
Miljöpolicy
SE & AH El AB skall verka för att vi själva och våra intressenter ges möjligheter att verka ekologiskt till skydd för livsmiljön på kort och lång sikt.

Konkret innebär policyn:

 • att vi skall erbjuda våra kunder det mest miljövänliga alternativet utifrån kundens krav på funktion, kvalitet och pris

 • att prioritera de material som kan repareras, återanvändas eller återvinnas.

 • att vi följer tillämplig miljölagstiftning och övriga krav.

 • att vi miljöanpassar verksamheten i alla led.

 • Kvalitetspolicy
  SE & AH El AB ska vara framstående inom elinstallationer för privatpersoner, små och stora företag, kommunal- och statlig verksamhet.

  SE & AH El AB ska till fullo uppfylla kundens behov och förväntningar på varje uppdrag beträffande avtalat innehåll, arbetets utförande och leveranstid.

  Konkret innebär policyn:

 • att ansvara för kvaliteten i våra produkter och tjänster tydligt tas i vår organisation och ligger i nivå med det som kunden efterfrågar.

 • att samtliga leveranser och kundkontakter ska utföras på ett sätt som gör att varje uppdrag kan tjäna som en referens.

 • att ansvara för att utförda tjänster följer gällande lagar och föreskrifter.

 • att fortlöpande utbilda personal för att upprätthålla hög kompetens och möta kundernas krav.

 • att systematisk egenkontroll och förbättring sker.
 • Samarbetspartners
  Säkerhetssystem
  Teletec Connect
  Telefonväxlar